...
Để có trải nghiệm tốt hơn, vui lòng thay đổi trình duyệt của bạn thành CHROME, FIREFOX, OPERA hoặc Internet Explorer.

Điều khoản sử dụng

XIN VUI LÒNG ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA CHÚNG TÔI. ĐẶT HÀNG ĐỂ ĐĂNG KÝ HOÀN TOÀN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI KHÁCH HÀNG ĐƯỢC YÊU CẦU ĐỒNG Ý VỚI SAU.

Chào mừng đến với ALIETC! Lãnh đạo toàn cầu trong thương mại điện tử và thương mại trực tuyến. Các Điều khoản và Điều kiện này mô tả các quy định hiện hành đối với việc bạn truy cập và sử dụng trang web, trang web di động và các cổng thông tin và không gian web khác do ALIETC.com vận hành và sở hữu.

Áp dụng và chấp nhận các điều khoản

Bằng cách đăng ký và đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi, bạn phải tuân theo Điều khoản và Điều kiện có trong và được mô tả trong tài liệu này và Chính sách quyền riêng tư. Các dịch vụ của chúng tôi (bao gồm dịch vụ Khuyến mãi và mọi sửa đổi tạm thời hoặc bắt buộc) cũng bao gồm Danh sách hàng đầu hoặc Danh sách được tài trợ và bất kỳ dịch vụ nào khác như ALIETC.com có ​​thể công bố vào dịp nào đó. Tài liệu này và các quy tắc và chính sách khác như vậy được gọi chung tại 'Điều khoản'. Bằng cách đăng ký và sử dụng bất kỳ tính năng và sản phẩm nào của trang web, bạn đồng ý chấp nhận và vận hành theo tất cả các Điều khoản.

 1. Hạn chế độ tuổi: Việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, tính năng và phần mềm và sản phẩm của ALIETC.com thông qua các trang web của chúng tôi bị hạn chế nghiêm ngặt đối với những người trong độ tuổi hợp pháp trở lên. Tuổi hợp pháp của bạn phải được tuyên bố để tạo hợp đồng ràng buộc với các dịch vụ của chúng tôi và những người đăng ký dịch vụ của chúng tôi trong độ tuổi hợp pháp không được phép nhận bất kỳ dịch vụ nào theo luật quốc tế, bao gồm khu vực hoặc quốc gia nơi bạn cư trú hoặc hoạt động từ. Bất kỳ người nào bị phát hiện khiếu nại sai về tuổi hợp pháp của họ sẽ đủ điều kiện xóa trang web ngay lập tức và hạn chế ngay lập tức khỏi tài khoản của họ.
 2. Giao dịch giữa người mua và người bán: com cung cấp các nền tảng trực tuyến điện tử để trao đổi, mua và bán thông tin và giao dịch. Người dùng có thể quản lý, chấp nhận, đặt và kết luận đơn đặt hàng và cung cấp sản phẩm. ALIETC.com không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về việc người bán hoặc người mua không có khả năng hoàn tất giao dịch mua. ALIETC.com cũng không chịu trách nhiệm về sự an toàn, hợp pháp hoặc tính sẵn có của các sản phẩm hoặc dịch vụ được trao đổi trên nền tảng của nó.
 3. Sửa đổi:com có ​​thể thay đổi và sửa đổi Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư của họ bất cứ lúc nào bằng cách đăng các thay đổi và cập nhật có liên quan về Điều khoản dịch vụ và thông tin Trang web của họ. Bằng cách tiếp tục truy cập dịch vụ sau thời gian đó, bạn đồng ý với thông tin được sửa đổi và cập nhật. Tất cả thông tin được sửa đổi và cập nhật sẽ áp dụng cho bạn sau khi được công bố trong Điều khoản và Điều kiện và Thông tin Trang web.
 4. Thành viên phải:
  1. Tiến hành các hoạt động tuân thủ các quy định của trang web và pháp luật hiện hành
  2. Thực hiện các giao dịch kinh doanh với thiện chí
  3. Không sử dụng trang web để lừa gạt bất kỳ người nào
  4. Không tham gia vào Spam hoặc Lừa đảo
  5. Không liên quan đến mình trong các hoạt động hoặc kế hoạch làm suy yếu tính toàn vẹn của dữ liệu, hệ thống hoặc mạng được ALIETC.com sử dụng
  6. Không liên quan đến virus máy tính hoặc phần mềm phá hoại khác
  7. Không tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào, chẳng hạn như sao chép, sao chép hoặc khai thác bất kỳ khía cạnh nào của dịch vụ ALIETC.com
  8. Cung cấp thông tin nhận dạng chính xác.
Hàng đầu